Uszkodzenie pojazdu

Firmy odszkodowawcze sprawcy wypadku samochodowego bardzo czsto zaniaj warto wypaty odszkodowania za napraw Pastwa samochodu. Dziki profesjonalizmowi naszych specjalistw jestemy w stanie odzyska dla Pastwa 100% nalenych pienidzy!czytaj wicej

Uszkodzenie ciaa

Za doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez osoby trzecie, naley si Pastwu odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Mog Pastwo odzyska pienidze za leczenie a take straty moralne! czytaj wicej

Utrata bliskiej osoby

Naga utrata najbliszej osoby w tragicznym wypadku jest szokiem i cikim przeyciem dla caej rodziny. Mimo tak przykrego dowiadczenia naley pamita o nalenym odszkodowaniu oraz zadouczynieniu dla maonkw, rodzicw, dzieci, rodzestwa, dziadkw. czytaj wicej

Wypadki w pracy

Jeeli wypadek jest spowodowany zaniedbaniem ze strony pracodawcy, ktry nie dopilnowa odpowiednich warunkw pracy, naley Ci si dodatkowe odszkodowanie.czytaj wicej

Wypadki w miejscach publicznych

Spacer po nieodnieonych chodnikach, bd uszkodzonej nawierzchni, moe zakoczy si uszkodzeniem ciaa. Pomoemy Ci uzyska odszkodowania za zaniedbania ze strony zarzdcy drogi lub budynku.czytaj wicej
UTRATA BLISKIEJ OSOBY
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator
piątek, 22 kwietnia 2011 10:19

W momencie, gdy ginie najblisza nam osoba, nie mylimy o nalenych wiadczeniach. Dominuje bl, cierpienie i poczucie straty. Jestemy zrozpaczeni, dlatego w takim momencie warto skorzysta z pomocy profesjonalistw. Nie podejmujmy niewiadomych wyborw przy szpitalnym ku, nie popierajmy nieetycznych dziaa innych firm. Zaufaj nam. Dla nas Twoje dobro jest najwaniejsze.

Jakie wiadczenia mi przysuguj?

 • Zwrot kosztw leczenia i pogrzebu (art. 446 1 K.C.)
 • Renta alimentacyjna (art. 446 2 K.C.)
 • Odszkodowanie dla najbliszych czonkw rodziny jeeli sytuacja yciowa i materialna znacznie si pogorszya (art. 446 3 K.C.)
 • Zadouczynienie za utrat krewnego w zwizku z blem i cierpieniem po stracie (art. 446 4 K.C.) dla:
  • rodzicw
  • maonkw
  • dzieci (rwnie adoptowanych)
  • rodzestwa
  • w szczeglnych przypadkach dla dziadkw, macochy, ojczyma

Zadouczynienie jest niezalenym od odszkodowania wiadczeniem. Pomoemy w uzyskaniu nalenego odszkodowania i zadouczynienia za tragiczne zdarzenia od dnia 10 sierpnia 1997 roku do dnia dzisiejszego.


Pamitajmy, moemy powrci do tragicznych wypadkw sprzed 14 lat! Wypacone w przeszoci odszkodowanie nie ogranicza nas przy staraniach si o zadouczynienie.


Zadouczynienia maj na celu rekompensat blu, cierpienia psychicznego i fizycznego wynikajce z czynu niedozwolonego- mierci najbliszej Ci osoby w wypadku komunikacyjnym. Znacz rol odgrywaj czce Was relacje, wsplne pasje, plany na przyszo i zayo. Naley opisa wspomnienia oraz wskaza jak zmienio si Twoje ycie. Pienidze nie zwrc nam najbliszych, ale warto korzysta z szans jakie stwarza nam prawo polskie.

W momencie, gdy zakoczya si moliwo negocjacji na drodze przedsdowej, a kwota jest niezadowalajca, firma moe dochodzi roszcze na drodze postpowania sdowego. Kancelaria wczeniej musi uzyska zgod ze strony poszkodowanego lub roszczcego na skierowanie sprawy na drog sdow. Podpisane wczeniej umowy i penomocnictwa nie zobowizuj prawnie do podejmowania dochodzenia roszcze w Sdzie. Bez Pastwa wiedzy nie mamy moliwoci podjcia jakichkolwiek dziaa na drodze sdowej. Wychodzc naprzeciw Pastwa oczekiwaniom On Plus Odszkodowania umoliwia zaoenie kosztw sdowych przez Kancelari. Istnieje rwnie moliwo wystpienia z wnioskiem o zwolnienie od kosztw sdowych lub ponoszenie kosztw przez powoda, czyli sprawc wypadku. Dooymy wszelkich stara, aby wszelkie niedogodnoci byy rozwizywane szybko i w jasny sposb.

Z nami wyjdziesz na


Skontaktuj si z nami, jeeli bliska Ci osoba zgina w wypadku po 10.08.1997, a dooymy wszelkich stara, aby w minimalnym stopniu zrekompensowa Ci bl i cierpienie. Zgoszenie wypadku i porada s bezpatne. Zgoszenie wypadku nie stanowi zobowizania prawnego poszkodowanego wobec On Plus Odszkodowania


Poprawiony: środa, 28 listopada 2012 19:06