Uszkodzenie pojazdu

Firmy odszkodowawcze sprawcy wypadku samochodowego bardzo czsto zaniaj warto wypaty odszkodowania za napraw Pastwa samochodu. Dziki profesjonalizmowi naszych specjalistw jestemy w stanie odzyska dla Pastwa 100% nalenych pienidzy!czytaj wicej

Uszkodzenie ciaa

Za doznanie uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez osoby trzecie, naley si Pastwu odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Mog Pastwo odzyska pienidze za leczenie a take straty moralne! czytaj wicej

Utrata bliskiej osoby

Naga utrata najbliszej osoby w tragicznym wypadku jest szokiem i cikim przeyciem dla caej rodziny. Mimo tak przykrego dowiadczenia naley pamita o nalenym odszkodowaniu oraz zadouczynieniu dla maonkw, rodzicw, dzieci, rodzestwa, dziadkw. czytaj wicej

Wypadki w pracy

Jeeli wypadek jest spowodowany zaniedbaniem ze strony pracodawcy, ktry nie dopilnowa odpowiednich warunkw pracy, naley Ci si dodatkowe odszkodowanie.czytaj wicej

Wypadki w miejscach publicznych

Spacer po nieodnieonych chodnikach, bd uszkodzonej nawierzchni, moe zakoczy si uszkodzeniem ciaa. Pomoemy Ci uzyska odszkodowania za zaniedbania ze strony zarzdcy drogi lub budynku.czytaj wicej
O NAS
PDF Drukuj Email

Firma On Plus Odszkodowania powstaa, aby pomaga osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu nalenych i adekwatnych odszkodowa od Towarzystw Ubezpieczeniowych za zdarzenia od 10.08.1997 roku (szkoda osobowa) lub do trzech lat wstecz (szkoda rzeczowa). Specjalizujemy si w uzyskiwaniu nalenej kwoty odszkodowawczej za wszystkie zdarzenia zwizane z polis OC (moliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy).

Zadaniem On Plus jest negocjacja wysokoci odszkodowania, renty czy zadouczynienia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w imieniu poszkodowanych Klientw na drodze przedsdowej i sdowej.

Pomoemy uzyska odszkodowania za:

  • uszkodzony pojazd (szkoda rzeczowa)
  • uszczerbek na zdrowiu lub rozstrj zdrowia (szkoda osobowa)
  • mier bliskiej osoby (odszkodowanie i zadouczynienie dla najbliszych krewnych)
  • utracone korzyci
  • szkody majtkowe wynikajce z powodzi, poaru, bezprawnego zajcia gruntw (np. dotyczce urzdze przesyowych)


Odszkodowania w zakresie szkody osobowej i utraconych korzyci dotycz wypadkw komunikacyjnych (wypadki samochodowe, kolizje, potrcenia pieszych i rowerzystw), wypadkw przy pracy oraz potkni i polizgni w miejscu publicznym. Firma dochodzi roszcze wynikajcych z powstaej szkody, czyli z tytuu utraty i rozstroju zdrowia, z tytuu utraconego dochodu, zwrotu kosztw leczenia i dojazdw, zwrotu kosztw za zniszczone rzeczy osobiste.

Wartoci ktrymi si kierujemy:

  • profesjonalizm
  • skuteczno
  • fachowo
  • szacunek
  • etyka w dziaaniu


Z nami wyjdziesz na


Poprawiony: środa, 28 listopada 2012 19:02